Naučná stezka Levého Hradce

Naučná stezka je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení. Stezka začíná na tabuli vedle dřevěné autobusové zastávky blízko průvodcovské služby.

V levé části nalezneme úvodní panel s plánkem hradiště a rozmístěním zastávek. Od zastávky pokračuje vlevo kolem průvodcovské služby až ke prudkému kopci, odbočuje mírně vpravo po pěšině a po pár desítkách metrů je první zastavení. Pokračuje dále přes skalku az k výhledu na Vltavu, tam je druhé zastavení.

Naučná stezka Levého Hradce

Po pár dalších metrech se stáčí vpravo a následuje třetí zastavení. Pokračuje po zelené turistické trase a vrací se kolem zahrad na silnici, kde je čtvrté zastavení. Dále jde po silnici a před pomníkem zahýbá vlevo k pátému zastavení. Na opačné straně objezdu je osm velkých panelů, které popisují historii a archeologický průzkum. Dále pokračuje kolem pravé strany kostela a míjí sloupky šestého a sedmého zastavení. Pokračuje podél hřbitovní zdi az ke svahu kde je poslední osmé zastavení.