Levý Hradec - národní kulturní památka

Místo, které můžeme bez váhání označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na území hlavního města. Leží na území města Roztok, v jeho žalovské části, necelých deset kilometrů od severního okraje Prahy, na ostrožně vyčnívající na levém břehu nad údolím Vltavy a po staletí je známo pod jménem Levý Hradec.

Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec najdeme už v Kosmově kronice. Na Hradci nalezl podle Kosmy za války s Lučany úkryt kníže Neklan, jeden z nástupců legendárního Přemysla na knížecím stolci. Ať již jde v případě bázlivého knížete Neklana jen o "bájné vypravování starců", anebo o historickou postavu, je archeologickými výzkumy bezpečně doloženo, že na místě Levého Hradce stávalo hradiště dříve, než se vlády v českém státě ujal první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj. První historickou událostí, kterou můžeme s Levým Hradcem jednoznačně spojovat, je pak Bořivojovo založení nejstaršího křesťanského kostela na českém území, k němuž došlo nejspíše mezi lety 882 až 884, po jeho pokřtění na Moravě. Více o historii Levého Hradce »

Naučná stezka

Stezka je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení, začíná na tabuli vedle dřevěné autobusové zastávky blízko průvodcovské služby. V levé části nalezneme úvodní panel s plánkem hradiště a rozmístěním zastávek. Více »

Levý Hradec v České televizi

Toulavá kamera 25.7.2021
Toulavá kamera 2.3.2008

Prohlídka Levého Hradce s výkladem

Průvodcovská služba je k dispozici od května do září o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin, mimo sobotu kdy se koná od 14 do 15 hodin mše. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu před kostelem. Doba trvání prohlídky je cca 40 minut (dle dohody). Termíny prohlídek »Video oblet Levého Hradce