Levý Hradec - národní kulturní památka

Místo, které můžeme bez váhání označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na území hlavního města. Leží na území města Roztok, v jeho žalovské části, necelých deset kilometrů od severního okraje Prahy, na ostrožně vyčnívající na levém břehu nad údolím Vltavy a po staletí je známo pod jménem Levý Hradec.

Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec najdeme už v Kosmově kronice. Na Hradci nalezl podle Kosmy za války s Lučany úkryt kníže Neklan, jeden z nástupců legendárního Přemysla na knížecím stolci. Ať již jde v případě bázlivého knížete Neklana jen o "bájné vypravování starců", anebo o historickou postavu, je archeologickými výzkumy bezpečně doloženo, že na místě Levého Hradce stávalo hradiště dříve, než se vlády v českém státě ujal první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj. První historickou událostí, kterou můžeme s Levým Hradcem jednoznačně spojovat, je pak Bořivojovo založení nejstaršího křesťanského kostela na českém území, k němuž došlo nejspíše mezi lety 882 až 884, po jeho pokřtění na Moravě. Číst dále »

Prohlídka Levého Hradce

Průvodcovská služba je k dispozici od května do září o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin, mimo sobotu kdy se koná od 14 do 15 hodin mše. Více »

Video oblet Levého HradceNaučná stezka

Stezka je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení, začíná na tabuli vedle dřevěné autobusové zastávky blízko průvodcovské služby. Více »

Aktuálně: Svatá Ludmila 1100 let

V sobotu 11. září 2021 se bude na Levém Hradci konat pouť k příležitosti 1100 let od smrti první české kněžny a světice svaté Ludmily. Více informací o celém Roku svaté Ludmily na webu svataludmila.cz

Levý Hradec v České televizi

Toulavá kamera 25.7.2021
Toulavá kamera 2.3.2008